Liên kết website

ĐẶT VÉ MÁY BAY 24/24

Vietnam Airlines Khuyến Mãi Chào Hè 2018

Vietnam Airlines Khuyến Mãi Chào Hè Quốc Nội 2018

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

 

TừĐến
Giá vé một chiều
Thời gian bayLoại vé
Hà Nội Chu Lai
299.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Tuy Hòa
399.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Quy Nhơn
499.000VND
01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Đà Nẵng
399.000VND
01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Pleiku
499.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Huế
399.000VND
01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Vinh
599.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Buôn Ma Thuột
599.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Đà Lạt
699.000VND
01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh
799.000VND
01/04/18-14/06/18
11/08/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Nha Trang
799.000VND
01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Phú Quốc
799.000VND
01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Cần Thơ
799.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt

 

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

 

TừĐến
Giá vé một chiều
Thời gian bayLoại vé
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang
299.000VND
01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn
299.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt
299.000VND
01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Pleiku
299.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột
299.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc
399.000VND
01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới
399.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng
399.000VND
01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Huế
399.000VND
01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng
799.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Vinh
799.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa
799.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội
799.000VND
01/04/18-14/06/18
11/08/16-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt

 

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

 

TừĐến
Giá vé một chiều
Thời gian bayLoại vé
Đà Nẵng Hải Phòng
299.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Hà Nội
399.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh
399.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Nha Trang
599.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt

 

GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

 

TừĐến
Giá vé một chiều
Thời gian bayLoại vé
Hải Phòng Đà Nẵng
299.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh
299.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
299.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Pleiku Tp. Hồ Chí Minh
299.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Mê Thuột Tp. Hồ Chí Minh
299.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh
399.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh
299.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Chu Lai Hà Nội
299.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh
399.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tuy Hòa Hà Nội
399.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Huế Tp. Hồ Chí Minh
399.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Quy Nhơn Hà Nội
499.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Pleiku Hà Nội
499.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Đà Nẵng
599.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Vinh Hà Nội
599.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Huế Hà Nội
399.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Ma Thuột Hà Nội
599.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt Hà Nội
699.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh
799.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Vinh Tp. Hồ Chí Minh
799.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh
799.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Hà Nội
799.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Phú Quốc Hà Nội
799.000VND
01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Cần Thơ Hà Nội
799.000VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt

 

Liên hệ sớm để đặt được giá tốt và giờ bay đẹp

* Thời gian xuất vé từ 15/3 đến 28/3/2018.

* Giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.

* Giá có thể thay đổi tại thời điểm thanh toán.

* Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

=> Hãy liên hệ ngay với Phong Thiên để được hỗ trợ tốt nhất

Đại lý vé máy bay giá rẻ Phong Thiên

Hotline/zalo: 0906910690 - 0962233251

http://phongvephongthien.com/